Конфиденциалност

Моето преводаческо бюро винаги гарантира сигурността на своите
клиенти.

Работата с документи и информация е стриктно съобразена с политиката за
поверителност и защита на личните данни.

Тази политика на поверителност урежда използването и защитата на всяка
информация, която Вие предоставяте, като се ангажирам и гарантирам, че
Вашите лични данни са защитени.

Аз не съм администратор на лични данни и ако бъдете помолени да
предоставите определена информация, можете да бъдете сигурни, че тя ще
бъде използвана само в съответствие с настоящата политика на
поверителност.