Заверка на превод

Заверка на всички видове документи

Упълномощен  съм от Върховните областни съдилища в Баден-Баден и Офенбург да изготвям заверени преводи на официални документи, издадени от различни институции, съдилища, учебни заведения и др. Нужда от такива преводи имат най-често частни лица, които искат да живеят в чужбина и се налага да докажат професионалната си квалификация или гражданското си състояние пред институциите на съответната страна.

В някои случаи, например при делови дейности в чужбина, и юридическите лица също могат да имат нужда от заклет преводач.

Заверените от мен преводи се признават от институциите на териториите на цялата Федерална Република Германия и България.

Признаването на преводи, извършени от заклет преводач в България е въпрос, който всяка институция в Германия решава по своя преценка. В моята практика често се сблъсквам със случаи, в които се налага изготвените в България преводи да бъдат превеждани наново от заклет в Германия преводач.

Преди да възложите извършване на заверен превод, би било добре да прочетете кои са необходимите стъпки и изисквания.

Какво трябва да знаете преди да поръчате заверен превод?

Заверени преводи, предназначени за територията на Германия

1. Обърнете се към институцията или организацията в Германия, където ще представите преведения документ и изяснете, дали оригиналът се нуждае от заверка. В общия случай автентичността на официалните документи трябва да се потвърди от институция на държавата, издала документа, с апостил по Хагската конвенция. Не мога да гарантирам, че изготвените от мен заверени преводи на документи без апостил за издаващата институция, ще бъдат признати от страна на институциите в Германия.

2. След това можете да ми изпратите по имейл или поща копието или оригинала като посочите Вашето име, адрес, тел. номер и желания от Вас вид пощенска пратка (обикновена поща, препоръчано писмо, куриер), както и други забележки.

3. Моля, ако ми изпращате дигитално копие, то да е сканирано от оригинала и във формат PDF. Обикновени снимки не са подходящи за разпечатване. Ако не разполагате със скенер, можете да ползвате приложение, като напр. AdobeScan за Android или подобно за Айфон.

4. Ще получите от мен оферта с цената плюс пощенски разходи и датата на изпълнение на поръчката. Ако сте съгласни с цената, ще получите фактура и след като преведете посочената сума по моята банкова сметка или PayPal, аз ще изпълня Вашата поръчка, но не и преди това.

5. Заверения превод ще получите по поща. Изключение правят случаите, в които желаете да вземете превода лично от мен. Тогава плащането може да стане и на ръка при нашата среща.

Заверени преводи, предназначени да произведат действие в България.

Необходимите пет стъпки са същите както по-горе. В допълнение се налага и заверка на моя подпис от посолството или някое от Консулските представителства на Република България в Германия срещу такса на документ. Обикновено тази заверка се поема от самия клиент.

Ако желаете, аз мога да поема заверката срещу допълнителен хонорар. В този случай документите се пращат по пощата, като аз не поемам никакъв ангажимент относно времето, необходимо за обработка от страна на Консулството.

Линкове на тема заверени преводи:

Източници на немски език:
Страница на Външно Министерство на Германия:
Internationaler Urkundenverkehr
На български език
Страница на българското Външно министерство