Писмен превод

Заверени преводи за цяла Германия

Като заклет преводач с професионална подготовка по немски език и дългогодишен опит извършвам преводи в областта на образованието, медицината, информатиката, финансите и околната среда. Предлагам също така и специализирани технически и други преводи.

Преводите ми се признават и в Германия, и в България.
Примерен списък на документите, които мога да Ви преведа:

⦁ академична справка;
⦁ акт/удостоверение за раждане;
⦁ акт/удостоверение за сключен граждански брак;
⦁ декларация;
⦁ диплома за средно или висше образование, квалификация и преквалификация;
⦁ договор от всякакъв вид;
⦁ предбрачен договор;
⦁ нотариален акт;
⦁ заповед;
⦁ застрахователна полица;
⦁ извлечение от Търговския регистър;
⦁ медицинско свидетелство;
⦁ митническа документация;
⦁ покана;
⦁ пълномощно (всякакъв вид);
⦁ решение за регистрация на фирма;
⦁ свидетелство за съдимост;
⦁ свидетелство за управление на МПС;
⦁ смъртен акт;
⦁ епикриза;
⦁ сертификат за ваксинация;
⦁ здравна книжка;
⦁ съдебни решения;
⦁ удостоверение за семейно състояние;
⦁ фирмена документация и кореспонденция;
⦁ указания за експлоатация на машини и агрегати;
⦁ и други.

Гарантирам високо качество на работа, професионално оформяне  на преводите и бързи срокове за изпълнение на добри цени.

Преводите на всички стандартни документи извършвам в рамките на един работен ден. Поръчки с голям обем и терминологична сложност на текста се изпълняват по договаряне.

Желаете да знаете колко ще Ви струва преводът и кога ще бъде готов?

Свържете се с мен по удобен за Вас начин и ще получите оферта с цената, вида и датата на доставка.

Клиентите от Карлсруе, Баден-Баден и околността могат да заповядат лично в бюрото ми. Не се притеснявайте, ако сте в друга част на Германия – Вашите документи ще бъдат преведени и изпратени по пощата и признати във всяка точка на Германия. Не се колебайте да се свържете с мен, за да намерим най-доброто решение за превода на Вашите документи!